Bilim Atölyesi

Bilim Atölyesi dersi çocuklara kendi gözlem ve deneyimleriyle araştırma ve keşfetme imkanı sağlar. Dokun, dene ve öğren ilkeleriyle çocuklarımızın yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini hedefler. Bu derste çocuklara çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatları sunulur. Atölyede yapılan etkinliklerin temelindeki amaç; çocuklarımıza bilimsel düşünme becerisi katıp ileriki yaşamlarında üreten, neden-nasıl sorularını soran, merak eden, dünyayı tanımak ve anlamak isteyen bireyler yetiştirmektir. Öğretmen bu derste iyi bir gözlemci ve rehber konumundadır.