Okulumuzun Tarihçesi

Yakın Doğu Okul Öncesi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın izni ile Eğitim Temel Yasası kuralları uyarınca 1996 yılında Yakın Doğu İlkokulu bünyesinde açılmış özel bir okuldur.

Bugün ülkemizde geleneksel olan ezberci eğitime son vermek, yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmek, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek, işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmelerini sağlamak, kısaca özgür düşünceye sahip yaratıcı, disiplinli ve ülkesi ile toplumunu seven bireyler kazandırmak temel amaçlarımızın başında gelmektedir.

1996 yılında ilkokul bünyesinde eğitime başlayan okulumuz, 2005 yılında özel olarak tasarlanmış mimariye sahip olan okul öncesi binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine vermeye devam etti. Kısa sürede hem nicelik hem de nitelik olarak büyüyüp gelişdi ve 2013 yılında 0-3 yaş grubu öğrencilerimiz için kreş bölümü de hizmet vermeye başladı. Böylelikle Yakın Doğu Üniversitesi içinde büyük bir eğitim yuvası haline geldi.

Yakın Doğu Okul Öncesi bugün 24 yaşındadır. Okulumuz anaokul ve kreş olarak iki bölümde hizmet vermektedir.

Okulumuz bir müdür, 3 muavini, 1 Kreş Bölümü Sorumlusu, 1 İngilizce Bölüm Başkanı, Okuma-Yazamaya Hazırlık Koordinatörü ve 99 tam kadrolu öğretmeni ile 495 öğrencisine her türlü eğitim ve öğretim hizmetini verebilecek tam teşekküllü örnek bir okul haline gelmiştir.