Etkinlikler

Okul öncesi eğitim sürecinde, okul aile iş birliğinin önemi göz ardı edilemez. Çocukların ilk eğitimcileri anne ve babalarıdır. Okuldaki eğitim sürecinde aileleri destekleyici, onları çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında eğitici ve çocuklarının eğitimine katılmalarını sağlayıcı şekilde yaklaşım sergilemek gerekmektedir. Ailelerin okuldaki eğitim sürecine etkin olarak katılımı, hem eğitim programlarını zenginleştirici hem de çocuğun ve ailenin gelişimini destekleyici nitelik taşımaktadır.

Anne-babanın erken dönemde çocuğun eğitiminde yer alması hem kendi çocuğuna olumlu yönden bakabilmesini, hem kendine daha çok güvenmesini, hem de toplumun çocuğa ve çocuğun eğitimine bakış açısının değişmesini sağlar. Her çocuğun okula geldiği zaman aile ortamından, eve gittiğinde de okul ortamından izler taşıdığını bilmeliyiz.

Bu görüşten yola çıkarak okulumuzda aile katılımlı etkinlikler düzenlemekteyiz. Aile ile kaliteli, eğitici ve eğlenceli zaman geçirilmesine destek olmak için çocuk ve ailenin birlikte hazırlayacağı çeşitli proje çalışma konuları belirliyoruz (artık materyalden oyuncak yapımı, gökyüzü, yerli malı-kültürümüz sergisi, araştırıyor ve üretiyorum, ailem ne iş yapıyor?, “Küçük Eller Aileleri ile Büyük  Güzellikler Yaratır” etkinliği  vb.). Ayrıca yılda iki kez “Portfolyo Sunumu” gerçekleşmektedir. Çeşitli özel günler için de etkinlikler düzenlenerek alile katılımı sağlanmaktadır.

Rehberlik biriminin organize ettiği “Anne Destek Eğitim Semineri”, Yoga-Mandala-Mindfullness atölyesinin organize ettiği çeşitli eğitim kampları yapılmaktadır.